Home » Seminarium instytutowe 20.03.2018 r.
 
Seminarium instytutowe 20.03.2018 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dawid Niemiec   
piątek, 16 marca 2018 17:56

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 11:30 w sali nr 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.:

 

"Jak formułować pytania do badania słuchowych i wzrokowych ocen środowiska?"

 

wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Preis z Zakładu Akustyki Środowiska.


Streszczenie:

Oceniając otaczające nas środowisko korzystamy z kilku modalności percepcyjnych równocześnie. Najczęściej są to doznania wzrokowe i słuchowe. W naszych badaniach analizujemy interakcje zachodzące pomiędzy słuchem i wzrokiem, które mogą wpływać na ocenę finalną. W eksperymentach psychoakustycznych ustalamy jak dana próbka środowiskowa oceniana jest słuchowo lub wzrokowo na liczbowych skalach komfortu, dyskomfortu lub dokuczliwości. Jednym z zasadniczych problemów w takich badaniach jest odpowiedni dobór pytań, na które mają odpowiedzieć badani. W referowanych tu pracach analizowaliśmy jak sposób formułowania pytania w eksperymencie psychoakustycznym wpływa na ocenę komfortu/dyskomfortu danej próbki środowiskowej. Ocena słuchowego i wzrokowego komfortu/dyskomfortu została przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych dla czterech przypadków: (a) prezentacja tylko bodźców słuchowych, (b) prezentacja tylko bodźców wzrokowych, (c) prezentacja realnych bodźców słuchowo-wzrokowych, (d) prezentacja sztucznie połączonych bodźców słuchowowzrokowych. W referacie omówione zostaną wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań.