Home » Seminarium instytutowe 30.01.2018 r.
 
Seminarium instytutowe 30.01.2018 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dawid Niemiec   
środa, 24 stycznia 2018 16:05

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku o godzinie 11:30 w sali nr 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.:

 

"Identyfikacja mówcy w warunkach utrudnionych"

 

wygłosi Dawid Niemiec z Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki.


Streszczenie:

W dalszym ciągu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w powszechnej praktyce fonoskopijnej, ekspercki werdykt w sprawach wymagających przeprowadzenia kryminalistycznej identyfikacji mówcy w znacznej mierze zależy od ogólnego wrażenia, jakie biegły wyniósł z odsłuchania materiału dowodowego i porównawczego. Znane są przypadki spraw (także medialnych), w których to w dowodowych stenogramach biegły nie ma pewności, co do treści wypowiadanych słów, jednak jest wystarczająco przekonany, by ferować kategorycznym stwierdzeniem o źródle pochodzenia wypowiedzi. Wątpliwości co do słuszności takiego postępowania budzi nie tylko kwestia stosunkowo niskiej wartości dystynktywnej głosu ludzkiego, ale i warunki w jakich zazwyczaj ów głos jest rejestrowany i w jakiej formie trafia do laboratorium.

Biegli trafiają w swojej pracy również na nagrania (zwłaszcza te, na których zarejestrowana jest informacja o zazwyczaj fałszywym alarmie bombowym), na których mówcy intencjonalnie modulują swój głos. Inną metodą ukrycia swojej głosowej tożsamości może być także wykorzystanie mrożących krew w żyłach biegłych badań fonoskopijnych, algorytmów TTS (text-to-speech) bazujących na działaniu RNN (rekurencyjnych sieci neuronowych - Recurrent Neural Networks). Algorytmy te, po wytrenowaniu ich przy wykorzystaniu korpusu składającego się z wielu wypowiedzi wybranego mówcy, umożliwiają wygenerowanie zdań wypowiedzianych głosem tej właśnie osoby.

Powyższe wątpliwości motywują chęć przeprowadzenia badań, mających na celu wskazać podstawowe granice identyfikacji mówców opartej na analizie audytywnej, akustycznej lub w pełni automatycznej. Celem planowanych badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy słyszymy głosy, a kiedy już “głosy”?