Home » Seminarium instytutowe 12.12.2017 r.
 
Seminarium instytutowe 12.12.2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dawid Niemiec   
piątek, 08 grudnia 2017 11:51

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku o godzinie 11:30 w sali nr 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.:

 

"Informacje z ankiet hałasowych w porównaniu z danymi z map akustycznych"

 

wygłosi mgr Jan Felcyn z Zakładu Akustyki Środowiska.


Streszczenie:

Obowiązujące normy poziomu hałasu bazują na długookresowych wskaźnikach. Z drugiej zaś strony, większość badań pokazuje, że wskaźnik LDWN nie jest dobrym predyktorem odczuwanej przez ludzi dokuczliwości hałasu. W związku z tym przeprowadzono badanie na blisko 800 respondentach z terenu Poznania, którzy oceniali dokuczliwość 8 różnych źródeł hałasu. Dzięki temu wiadomo było dokładnie jakie źródła są dla mieszkańców najbardziej uciążliwe. Rezultaty te porównano z danymi z mapy akustycznej miasta Poznania. Analiza wykazała, że choć ogólna tendencja jest zachowana – wraz ze wzrostem wartości LDWN rośnie też średnia dokuczliwość – to kilka zjawisk można było zidentyfikować jedynie z pomocą badań ankietowych. Wydaje się zatem, że nie tylko ogólne dane akustyczne, ale również indywidualne oceny dają dopiero pełny obraz problemów z hałasem na danym obszarze.