Home » Seminarium instytutowe 21.11.2017 r.
 
Seminarium instytutowe 21.11.2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dawid Niemiec   
czwartek, 16 listopada 2017 14:38

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 roku o godzinie 11:30 w sali nr 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.:

 

"Dostarczanie wrażeń słuchowych poprzez stymulację elektryczną ucha wewnętrznego – implanty ślimakowe"

 

wygłosi dr n. med. Michał Karlik z Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


Streszczenie:

Leczenie głuchoty metodą implantów ślimakowych stało się już powszechną metodą postępowania. Wraz z jej rozwojem poszerzeniu ulegały kryteria kwalifikacyjne pacjentów, modyfikowana była technika chirurgiczna, prowadzone są liczne badania nad uproszczeniem procedury ustawiania parametrów stymulacji elektrycznej, nad zwiększeniem efektywności jej wykorzystania, nad usprawnieniem rehabilitacji słuchu osób zaimplantowanych.

Celem tego postępowania jest wprowadzenie elektrody, będącej elementem wszczepionego urządzenia elektronicznego – implantu ślimakowego, do schodów bębenka w obrębie ślimaka i dostarczenie bodźców elektrycznych w okolicę zakończeń nerwowych pierwszego neuronu drogi słuchowej. Dostarczone bodźce powodują powstanie potencjału w obrębie drogi słuchowej, który docierając do kory słuchowej wywołuje wrażenia dźwiękowe.

Obserwowany olbrzymi postęp w tej dziedzinie, związany z kilkudziesięcioletnimi doświadczeniami, dotyczy zmiany podejścia do pacjentów. O ile przed 20 laty kwalifikowani byli pacjenci z całkowitą obustronną głuchotą, to teraz przy braku stwierdzania negatywnego wpływu długotrwałej stymulacji elektrycznej na struktury ucha oraz drogi słuchowej, kwalifikowani są także pacjenci z obustronnym głębokim niedosłuchem odbiorczym, u których nie stwierdza się zysku z zastosowanych protez słuchowych na przewodnictwo powietrzne. Z tym wiąże się zagadnienie zachowania resztek słuchowych w uchu implantowanym, poprzez usprawnienie techniki chirurgicznej („soft surgery”), produkowanie coraz cieńszych i delikatniejszych elektrod, wykorzystanie stymulacji elektroakustycznej – opracowanie parametrów stymulacji oddzielnie dla części akustycznej, jak i elektrycznej.

Pozytywne doświadczenia wpłynęły także na istotne obniżenie się wieku implantowanych pacjentów. Prowadzone na świecie programy wczesnej interwencji audiologicznej pozwalają na wczesne wykrycie niedosłuchu, jego zaprotezowanie, a w przypadku głębokiego niedosłuchu i braku wystarczającego zysku z aparatów słuchowych, wczesne zakwalifikowanie do implantacji ślimakowej. Praca z małymi dziećmi wymaga jednak dużego doświadczenia i próbuje się wykorzystywać postęp technologii do usprawnienia procedur dopasowania implantu ślimakowego poprzez wykorzystanie m.in. metod obiektywnych (np. opartych na rejestracji elektrycznie wywołanego potencjału czynnościowego nerwu słuchowego).

Kolejne zagadnienia dotyczą rozwoju metod pomagających w prowadzeniu i ocenie postępów rehabilitacji, pomagających w diagnostyce nieprawidłowego postępu, czy nieodpowiednich (innych niż oczekiwane) reakcji pacjenta na bodźce elektrycznej (m.in. wykorzystanie metod elektrofizjologicznych).